Biuro rachunkowe

Accounting OfficeObok działalności podstawowej prowadzimy ewidencję księgową dla niewielkich firm, prowadząc księgi handlowe w formie biura rachunkowego. Oferujemy prowadzenie pełnej księgowości według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w języku polskim lub angielskim. Prowadzimy również podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

W ramach usługi prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy następujące usługi:

  • prowadzenie ksiąg handlowych (przy pomocy programu Symfonia Finanse i Księgowość),
  • terminowe sporządzanie list płac i innych związanych z nimi czynności,
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS (DRA), obliczenia zaliczek do podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji rocznych (PIT-4R),
  • obliczanie i sporządzanie comiesięcznych deklaracji do podatku VAT (VAT-7), obliczanie zaliczek do podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie dodatkowych raportów (wymaganych przez udziałowców – np. wydruki bilansu i rachunku zysków i strat na koniec kwartału),
  • doradztwo podatkowe w sprawach bieżących (poziom podstawowy – dotyczy spraw związanych z przekazywanymi dokumentami),
  • sporządzanie sprawozdania finansowego na zakończenie roku obrotowego (dodatkowe wynagrodzenie równe stawce miesięcznej) wraz z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Praktyki

Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Biuro rachunkowe

Zapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl