Skip to content
  • Polski
  • English

O firmie

Zespół Ekspertów Finansowych Auditor Sp. z o.o. powstał w 1992 r. jako spółka prawa handlowego i został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 914. Jesteśmy jedną z większych firm audytorskich na Wybrzeżu.

W rankingu firm audytorskich w Polsce,

który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 12 kwietnia 2019 roku, Zespół Ekspertów Finansowych AUDITOR Sp. z o.o. został sklasyfikowany na 36 miejscu spośród wszystkich firm audytorskich działających w Polsce. W zestawieniu sporządzonym według przychodów z audytu uplasowaliśmy się również na miejscu 36.

Udziałowcami spółki są w 100% krajowe osoby fizyczne – biegli rewidenci.

Przeprowadzamy badania sprawozdań jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych, sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawiając po zakończeniu badania opinię oraz raport (także w języku angielskim lub niemieckim) według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie od początku naszej działalności firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Siedzibą naszej firmy od momentu powstania do 2000 roku był Gdańsk, obecnie nasze biuro mieści się w Sopocie. Aktualnie zatrudniamy 7 biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe oraz kilkanaście osób w charakterze asystentów do badań sprawozdań finansowych. Wszystkie zatrudnione przez nas osoby posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne lub kontynuują naukę w szkołach wyższych.

Ponadto zatrudniamy specjalistów dla ściśle określonych zadań (udział w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych, wykonanie analiz, ocen prowadzonych rachunkowości przez podmioty gospodarcze, wycena przedsiębiorstw itp.). Równocześnie stale prowadzimy aplikacje dla kandydatów dla biegłych rewidentów. W okresie istnienia naszej firmy należy stwierdzić stały jej rozwój i to zarówno biorąc pod uwagę wielkość osiąganych przychodów jak i ilość zbadanych podmiotów.

3doradca-auditor-597x1024
3doradca-auditor-597x1024