Skip to content
  • Polski
  • English

Oferta

Podstawową naszą działalnością jest prowadzenie badań sprawozdań finansowych – stanowi to około 70% osiąganych rocznych przychodów. Badamy rocznie około 100 przedsiębiorstw, w większości w województwie pomorskim, jak również na terenie całego kraju. Prowadzimy badania sprawozdań finansowych w różnych dziedzinach gospodarczych – przemysłowej, handlowej, usługowej, ubezpieczeniowej, bankowej itp., w zakresie sprawozdań jednostkowych, łącznych oraz skonsolidowanych, jednostek o różnych formach prawnych – spółek akcyjnych (w tym dopuszczonych do obrotu publicznego, notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółdzielni, osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy badania jednostek zaufania publicznego. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego publikujemy corocznie dane na temat swojej działalności w formie raportu z przejrzystości.

Klientów zainteresowanych naszymi usługami w zakresie badań sprawozdań finansowych prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam określić wielkość firmy oraz zaproponować odpowiednie wynagrodzenie za usługę.

3doradca-auditor-597x1024
3doradca-auditor-597x1024