Skip to content
  • Polski
  • English

Doradztwo podatkowe

W ramach innych działalności świadczymy usługi doradztwa podatkowego (opinie i interpretacje w zakresie stosowania prawa podatkowego), świadczymy również usługi stałego doradztwa polegającego na współpracy w zakresie bieżącej interpretacji przepisów prawnych dotyczących rozwiązań finansowych, księgowych i podatkowych oraz ich prawidłowego stosowania. Tego typu doradztwo może obejmować dowolny zakres zagadnień.

Stosujemy dwa rodzaje umów w zakresie doradztwa:

  • Umowa oparta na stałej opłacie miesięcznej, bez określenia limitu czasowego. W ramach takiej umowy zobowiązujemy się do nielimitowanych konsultacji telefonicznych i krótkich informacji przekazywanych drogą elektroniczną oraz do wizyty u klienta raz w miesiącu (w razie potrzeby). Umowa nie obejmuje sporządzania pisemnych wyjaśnień lub opinii podatkowych, które mogą być przedmiotem odrębnego zlecenia lub umowy.
  • Umowa oparta na stawce godzinowej. W tym przypadku czas pracy jest rozliczany w cyklu miesięcznym, w zależności od stopnia wykorzystania usługi. Umowa obejmuje konsultacje telefoniczne i drogą elektroniczną oraz może obejmować sporządzanie pisemnych wyjaśnień lub opinii podatkowych, zgodnie z ustaloną stawką godzinową, stosownie do zaangażowania. Czas pracy nie obejmuje przejazdów, rozmów telefonicznych nie przekraczających 1 minuty i jest określany z dokładnością do ¼ godziny.
3doradca-auditor-597x1024
3doradca-auditor-597x1024