Skip to content
  • Polski
  • English

Działalność audytorska

Podstawową naszą działalnością jest prowadzenie badań sprawozdań finansowych – stanowi to większość osiąganych rocznych przychodów. Badamy rocznie ponad 150 przedsiębiorstw, w większości w województwie pomorskim, jak również na terenie całego kraju. Prowadzimy badania sprawozdań finansowych w różnych dziedzinach gospodarczych – przemysłowej, handlowej, usługowej, ubezpieczeniowej, bankowej itp., w zakresie sprawozdań jednostkowych, łącznych oraz skonsolidowanych, jednostek o różnych formach prawnych – spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, jawnych, spółdzielni, osób prowadzących działalność gospodarczą.

Klientów zainteresowanych naszymi usługami w zakresie badań sprawozdań finansowych prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam określić wielkość firmy oraz zaproponować odpowiednie wynagrodzenie za usługę.

doradca-auditor-pan
doradca-auditor-pan