Business transformations

As expert auditors, we draw up opinions regarding the viability of the transformation plan in the process of company transformation, pursuant to the Code of Commercial Partnerships and Companies.

Entities to be transformed may take the legal form of:

  • a general partnership,
  • a professional partnership,
  • a limited partnership,
  • a limited joint-stock partnership,
  • a limited liability company,
  • a joint-stock company.

Each of those may be transformed into another entity under commercial law (i.e. a transformed partnership/company).

We also assist in transformations of sole proprietorships into single-shareholder limited liability companies.

Praktyki

Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Biuro rachunkowe

Zapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl