Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółekJako biegli rewidenci sporządzamy opinie na temat prawidłowości planu przekształcenia w procesie przekształcenia spółek, zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

Spółkami przekształcanymi mogą być:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Każda z nich może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (czyli w spółkę przekształconą).

Uczestniczymy również w przekształceniach działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Praktyki

Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Biuro rachunkowe

Zapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl