Zespół Ekspertów Finansowych AUDITOR Sp. z o.o.

tel. 58-555-16-66, 58-555-16-67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Due diligencePrzed zakupem udziałów i akcji lub przedsiębiorstw na zlecenie osób prawnych lub fizycznych sporządzamy w zakresie finansowym i podatkowym analizę typu due diligence.

Zakres analizy due diligence:

 • przegląd i analiza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w kolejnych okresach,

 • analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych (wg rodzajów działalności, wg kosztów bezpośrednich i pośrednich, w zależności od rodzaju dostępnych danych),

 • analiza pozostałych operacyjnych i finansowych przychodów i kosztów,

 • analiza największych pozycji kapitału pracującego (należności, zobowiązania, zapasy) ze zwróceniem szczególnej uwagi na realność wykazanych w sprawozdaniu należności oraz przydatność posiadanych zapasów w działalności,

 • analiza posiadanego majątku trwałego,

 • analiza finansowa Spółki,

 • przeprowadzenie rozmów z kierownictwem i przedstawicielami Spółki w zakresie przedstawionej dokumentacji i informacji,

 • analiza poprawności rozliczeń podatkowych a w szczególności:

  - materiały z ewentualnych kontroli podatkowych,

  - analiza ewentualnych posiadanych interpretacji z organów podatkowych,

  - analiza poprawności rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu,

  - analiza transakcji z podmiotami powiązanymi,

  - poprawność rozliczeń podatkowych.

 

Praktyki

Praktyki Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.  

Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

 

Asystenci biegłego rewidenta

Asystenci biegłego rewidentaZapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.

Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Początek strony