Zespół Ekspertów Finansowych AUDITOR Sp. z o.o.

tel. 58-555-16-66, 58-555-16-67

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Auditor - Audyt, Rachunkowość, Doradztwo podatkoweW ramach innych działalności świadczymy usługi doradztwa podatkowego (opinie i interpretacje w zakresie stosowania prawa podatkowego), świadczymy również usługi stałego doradztwa polegającego na współpracy w zakresie bieżącej interpretacji przepisów prawnych dotyczących rozwiązań finansowych, księgowych i podatkowych oraz ich prawidłowego stosowania. Tego typu doradztwo może obejmować dowolny zakres zagadnień.

Stosujemy dwa rodzaje umów w zakresie doradztwa:

  • Umowa oparta na stałej opłacie miesięcznej, bez określenia limitu czasowego. W ramach takiej umowy zobowiązujemy się do nielimitowanych konsultacji telefonicznych i krótkich informacji przekazywanych drogą elektroniczną oraz do wizyty u klienta raz w miesiącu (w razie potrzeby). Umowa nie obejmuje sporządzania pisemnych wyjaśnień lub opinii podatkowych, które mogą być przedmiotem odrębnego zlecenia lub umowy.

  • Umowa oparta na stawce godzinowej. W tym przypadku czas pracy jest rozliczany w cyklu miesięcznym, w zależności od stopnia wykorzystania usługi. Umowa obejmuje konsultacje telefoniczne i drogą elektroniczną oraz może obejmować sporządzanie pisemnych wyjaśnień lub opinii podatkowych, zgodnie z ustaloną stawką godzinową, stosownie do zaangażowania. Czas pracy nie obejmuje przejazdów, rozmów telefonicznych nie przekraczających 1 minuty i jest określany z dokładnością do ¼ godziny.

Chartered Auditor Apprenticeship Program

Praktyki Chartered auditor apprentices are offered the option of undergoing the apprenticeship program in our company. In line with the resolution adopted by the National Chamber of Statutory Auditors on programs and principles of undergoing internship ...

More

Internship Programs

Asystenci biegłego rewidentaWe offer a one-month paid internship program in the accounting office to students of Economics - year 4 and 5 (accounting-related majors are preferred) with prospective full time employment. Contact details: rekrutacja@auditor.sopot.pl.

More

Go to top